Algemene Voorwaarden

 

Verhuurvoorwaarden
Voor het huren van een fluisterboot moet ten minste de schipper 16 jaar of ouder zijn. Wij behouden ons het recht voor de boot niet mee te geven wanneer de schipper of (een deel van) het gezelschap onder invloed is van drank en/of drugs of ander storend gedrag vertoond. Of iets als storend gedrag wordt aangemerkt is aan het oordeel van de medewerker van boothurenzwolle.nl.

 

Corona
Momenteel is de noodverordening in de gemeente Zwolle van kracht. Daarom zijn er bij ons ook een aantal beperkende maatregelingen van toepassing. Deze zijn te vinden op onze site (https://boothurenzwolle.nl/corona/), en wij behouden ons het recht voor om deze te wijzigen indien wij hiertoe genoodzaakt zijn.

 

Reservering
Het reserveren van een fluisterboot kan enkel online gedaan worden via Boothurenzwolle.nl. Reserveringen op Boothurenzwolle.nl zijn definitief na betaling. Onze tarieven zijn inclusief BTW en onder voorbehoud van prijswijzigingen.

 

Annulering
Uw reservering bij Boothurenzwolle.nl kunt u in zijn geheel eenmalig en zonder kosten verzetten, zonder opgave van reden. De link om dit te doen vindt u in uw ontvangen bevestigingsmail. Boekingen kunnen niet worden gerestitueerd.

 

Aansprakelijkheid
Het huren van een fluisterboot via Boothurenzwolle.nl gebeurt op eigen risico. De huurder dient iedere schade, van welke aard ook, dan wel feiten en/ of eventuele schadetoebrengende omstandigheden, zo spoedig mogelijk te berichten. 
Schade aan de gehuurde boten en andere kunnen door de verhuurder worden verhaald op de huurder. 

 

Gedragsregels 
Huurder gaat zorgvuldig om met de sloep en toebehoren
Huurder dient zicht te houden aan de wettelijke vaarregels, zoals maximale vaarsnelheid (boetes zijn voor rekening van huurder) 
Huurder gaat op respectvolle manier om met de vaaromgeving (oevers, buurtbewoners en andere boten etc.) 

 

Veiligheid
Iedereen aan boord dient zorg te dragen voor de eigen veiligheid. Wij adviseren zwemvesten te dragen en extra alert te zijn op kleine kinderen. Zwemvesten zijn op aanvraag op locatie beschikbaar.

 

Oplevering boot bij terugkomst
De fluisterboten en eventueel gehuurde koelbox(en) dienen schoon en ontdaan van afval opgeleverd te worden bij terugkomst. Indien gewenst zijn er vuilniszakken voorradig op de opstaplocatie.

 

Beleef een onvergetelijke dag op het water van Zwolle!